KATASTROFEBEREDSKAP

Hjelper med å helbrede Pakistan

Frivillige prester hjelper Pakistan

Da et jordskjelv med styrke 7,5 herjet gjennom det nordlige Pakistan og Afghanistan i oktober 2015 og drepte over 500 mennesker, skadet 2200 og raserte 12 000 hjem, handlet Scientologys frivillige prest Perwaiz ul-Hasan raskt. Han og et team av frivillige prester, inklusive leger, fikk passere utallige politisperringer på sin vei til en av de hardest rammede distriktene, Shangla – Talibans tidligere hovedkvarter i Pakistan, og en region hvor Taliban stadig har innflytelse. Teamene opprettet medisinske leirer for landsbyer som ikke hadde sykehus eller klinikker i nærheten.

Ved begynnelsen av 2016 hadde De frivillige prestene hjulpet 5300 innbyggere og opplært hundrevis i teknikker for å hjelpe de sårede og de følelsesmessig skadde.

«Jeg var så imponert over ditt yrke og deltakelse,» skrev Wagar Ahmad, leder i Shangla Shahpur-dalen. «Alle innbyggerne i Shangla er takknemlige for deres dyrebare tid.»