MENNESKE­RETTIGHETER

Én mann gjør en forskjell

Zakaria El Hamel

Mange mennesker tror de er hjelpeløse til å forbedre verden, fordi de bare har beskjedne inntekter eller ikke har gode forbindelser. Zakaria El Hamel er imidlertid ikke en av disse menneskene.

Zakaria eier en taxi i Marokko. Han deler pengene tjent hver måned med sjåføren. Zakaria er derfor ikke rik, men likevel har han virkelig gjort verden bedre ved å beslutte å gjøre det, og ved å grunnlegge Youth for Peace and Dialogue between Cultures (YPDC, Unge for fred og dialog mellom kulturer), og ved å gå i spissen for Marokkos lokalavdeling av Youth for Human Rights (YHRI).

Da han deltok i den sjuende årlige Internasjonale konferansen om menneskerettigheter i Genève i 2010, ble Zakaria først kjent med YHRIs materialer.

Zakaria forstår nødvendigheten av at folk er i stand til å fritt disseminere og motta informasjon, og han sier: «Det er mye kontroll av mediene i Marokko. Det er kontrollert av monarkiet, og bare hva de ønsker i mediene, blir trykt. Så disse menneskerettighetene er ikke godt anvendt i det hele tatt.» For å bekjempe dette problemet, samordnet Zakaria seg selv med NATO og arrangerte workshoper som kalles «Retten til privatliv» og «Retten til informasjon».

«Regjeringen i Marokko er redd for menneskerettigheter», sier Zakaria. Men for å bevirke en forandring deltar han og YPDC-medlemmer i foredrag om menneskerettigheter tre eller fire ganger hver måned. «Nå som jeg har YHRIs materialer, viser jeg dem disse, så de kan se at det finnes verktøy til å endre deres tilnærming til undervisning i menneskerettigheter. … Jeg kan forandre folks mentalitet, og så lærer de hva menneskerettigheter er, og vil ha dem,» sier han.

I 2016 besluttet Youth for Human Rights i samarbeid med Den marokkanske organisasjonen for menneskerettigheter å undervise i verdighet og respekt for menneskerettighetene til unge i Marokko.