Scientology Network

Freedom TV

Freedom TV

Tidsskriftet Freedom forbereder seg på å bringe sin banebrytende undersøkende journalistikk på lufta.

Tidsskriftet Freedom, siden det ble grunnlagt av Scientology Kirken for 50 år siden, har en fargerik historie som en undersøkende journal. Det utmerket seg selv ved å sette sammen en imponerende liste av avsløringer på saker av offentlig betydning: krenkelser av menneskerettighetene, myndigheters hemmelighetskremmeri og publikums rett til å vite, offentlig korrupsjon, urettferdighet og overgrep innen psykisk helse. Nå, med lanseringen av Scientology Network, går Freedom inn i et nytt område av journalistiske muligheter med den kommende produksjonen av Freedom TV, med hovedkvarter i Scientology Media Productions i Los Angeles.

Freedom TV vil tilby nyheter, rapportering om offentlige anliggender, undersøkelser i dokumentar-stil og arbeid bak kulissene som legger vekt på journalistisk etikk og dekker historier som selskap-kontrollerte massemedia velger å ignorere: saklig og ansvarlig dekning som tar opp sosial rettferdighet, individuelle friheter og sosiale reformer.

Tidsskriftet Freedom har lenge vært kirkens stemme, og dens oppgave har alltid vært å undersøke saker av offentlig betydning og avdekke sannheter som ikke blir fortalt. Men det har også blitt et talerør for de maktesløse. I mediaomgivelser dominert av kraftfulle, private kommersielle interesser har mulighetene for fornuftig, vel underbygd og veldokumentert undersøkende journalistikk – ukontrollert av spesielle interesser – aldri vært bedre.

I 1970-årene avslørte journalister for Freedom eksistensen av psykiatriske «slavearbeidleirer» i Sør-Afrika som resulterte i myndigheters reformer av det Verdens helseorganisasjon kalte et «slavehandel»-nettverk. Det avslørte CIAs hemmelige eksperimenter med tankekontroll under det høyt sikkerhetsgraderte MK-ULTRA-programmet. Freedoms undersøkelser av den hemmelige testingen av kjemiske og biologiske våpen i USA utført av militæret, førte til reformer i kongressen. I 1990-årene avslørte tidsskriftet Freedom myndighetenes dekkhistorie forbundet med golfkrigsykdommen. Og Freedoms historiske nedtegnelser tok en ledende rolle ved å gi publikum adgang til myndighetene informasjon – gjennom deres nyhetssider og i rettssalene – for å beskytte og utvide USAs lov om offentlighet i forvaltningen.

Freedom TV vil følge de tradisjonene for å bringe en ny type journalistisk frihet til Scientology Network.