Scientology Network

Våre overbevisninger og praksiser

Å oppnå sitt personlige potensial gjennom selv-forståelse er blant prioritetene for å lede lykkelige, vellykkede liv.

Prinsipper i Scientology

I Principles of Scientology (Prinsippene i Scientology) blir spørsmålene besvart om de mest grunnleggende læresetningene i Scientology som forklarer de grunnleggende overbevisningene og sannhetene til religionen.

 Tankens grunnbegreper

Scientology: Tankens grunnbegreper presenterer den grunnleggende teorien og praksisen i Scientology fra boken med samme tittel – og fremhever oppdagelser som forsterker hvert aspekt av livet, sinnet og ånden. Denne filmen kan brukes til å forbedre ens liv og fjerne barrierer ved å erkjenne hva som motiverer ens handlinger og handlingene til andre.

Arbeidets problemer

Arbeidets problemer: Scientology brukt i arbeidslivet er en film som illustrerer de universelle prinsippene i Scientology som gjelder for alle sider av livet. Den viser hvordan man kan løse problemene man støter på både i yrkeslivet og ens personlige liv.

Verktøy for livet

Denne introduksjonen til grunnleggende Scientology teknologi som finnes i Scientology håndboken, er presentert i 19 filmer. Det gir løsninger på utfordringer i et bredt spekter av områder, inkludert ekteskap, barneoppdragelse og kommunikasjon.

L. Ron Hubbard Library Presents

De banebrytende skriftene av L. Ron Hubbard er vist på film, inklusive: Er det mulig å være lykkelig? (Fortalt av L. Ron Hubbard selv), Min filosofi, Den sanne historien om Scientology, Personlig integritet, Hva er storhet? Loven om den tredje part, Den antisosiale/sosial personligheten, Hva er Dianetics? og Dianetics for sorg.

Veien til lykke

L. Ron Hubbards moralkodeks og veiviser til et bedre liv, basert på sunn fornuft gjelder universelt for alle, uansett tro eller kulturell bakgrunn. Brakt til live på film, er Veien til lykke moralkodeksen scientologer følger hver dag. Boken har blitt oversatt til 115 språk og distribuert til mer enn 120 millioner mennesker verden over.